Odpust parafialny odbył się 11 listopada, a uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Witold Burda.

Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się przez trzy dniu, w czasie których ks. Witold starał się nas rozkochać w Słowie Bożym. Uczył nas jak czytać Pismo święte, a w kolejne dni w niezwykle malowniczy i inspirujący sposób przedstawił dwie perykopy: „O Zacheuszu” i „Młodzieńcu z Nain”.