W kaplicy zamku Książąt Sapiehów w dniu 30 grudnia uroczyście rozpoczęto II Krasiczyńskie Dni Staropolskiego Obyczaju. Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych, Fundacja pro Arte et Historia oraz Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego zorganizowały Wielki Sarmacki Bal Sylwestrowy.

Pontyfikalna celebra dziękczynno – przebłagalna za Rok Pański 2017 sprawowana pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego w Kaplicy Zamkowej połączona została z odnowieniem ślubów małżeńskich Gniewomira i Beaty Rokosz-Kuczyńskich.

Społeczność Braci Kurkowych kultywuje tradycje narodowe i patriotyczne, spełnia ważną rolę w pielęgnowaniu pamięci o sarmackich i rycerskich korzeniach naszej kultury, chrześcijańskich fundamentach naszej Ojczyzny i patriotycznym przywiązaniu do tradycji. Na to wyjątkowe spotkanie przybyli Bracia Kurkowi oraz przedstawiciele Wojska Polskiego, Zakonów Rycerskich, Orderów, Towarzystw, Chorągwi i Organizacji z różnych stron Rzeczypospolitej. Ósmą inwestyturę Orderu św. Jana Kantego z rąk Arcybiskupa otrzymali: senator Rzeczypospolitej pani marszałka Alicja Zając, generał brygady Andrzej Tuz z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz krakowski brat kurkowy Andrzej Czekaj. Dar inwestytury jest wyrazem wdzięczności za szczególną troskę o umacnianie we współczesnym świecie wartości wywodzących się z dewizy naszych Ojców – Bóg, Honor i Ojczyzna.

Dostojni Goście – Bracia Kurkowi, Oficerowie i Kawalerowie Orderów tradycyjnie wzięli udział w swych staropolskich kontuszach, mundurach i w gali orderowej w uroczystości, która wywodzi się wprost z prastarych rycerskich obyczajów przechowywanych i umacnianych przez Braci Kurkowych wraz z Kawalerami pięciu Orderów współtworzących istotę Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych: Order św. Andrzeja Boboli, Order św. Brunona, Order św. Kazimierza Królewicza, Order św. Jana Kantego i Order św. Piotra i Pawła.