„Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich!
Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół.
Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM.”

Jan Paweł II 15 IV 1995 – ogólnopolska pielgrzymka KSM do Rzymu

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
ODDZIAŁ KRASICZYN

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM), jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym młodzież katolicką. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle. Patronami stowarzyszenia są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.
Święto KSM odbywa się w ostatnią niedzielę roku liturgicznego w święto Chrystusa Króla Wszechświata.

Na początku istnieliśmy przez kilka lat jako Grupa Młodzieżowa, której założycielem był ks. Bogusław Czarniecki. Czynnie włączaliśmy się w akcje organizowane w naszej Parafii, ciesząc się z tego, że możemy pomagać bliźnim, poznawać nowych, ciekawych ludzi, a przez to kształtować swoją osobowość.

KSM oddział Krasiczyn założony został 6 czerwca 2009r. Naszym księdzem Asystentem został mianowany ks. Bogusław Czarniecki. Od 2016 roku tę funkcje pełni ks. Piotr Petka.

Obecnie Oddział liczy 37 członków.

Kierownictwo stanowią:

Prezes oddziału – Agnieszka Kubik
Z-ca Prezesa – Beata Farian
Skarbnik – Mateusz Sura
Sekretarz – Wiktoria Kurasz

Spotykamy się co tydzień w piątki po Mszy Świętej. Na spotkaniach pogłębiamy nasza wiarę poprzez czytanie i rozważanie Pisma Świętego, ale także poprzez świetną zabawę. Dzielimy się sukcesami, staramy się razem rozwiązywać problemy. Na spotkaniach poruszamy życiowe tematy, dotykające nas każdego dnia, staramy się również urozmaicać je różnego rodzaju atrakcjami np. spotkania przy ogniskach, zabawy taneczne.

Na dalsza naszą działalność mamy wiele pomysłów. Pragniemy działać w kościele, organizujemy przedstawienia, adoracje, zbiórki pieniędzy na szczytne cele oraz wiele innych akcji, aby pomagać drugiemu człowiekowi.

Mamy nadzieję, że przyczynia się one do rozwoju duchowego członków KSM-u, jak również będą okazją do jeszcze bardziej aktywnego zaangażowania się w życie parafii.

Bardzo Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia do naszego Oddziału.Wspólny „Opłatek” na plebanii


Kolędowanie za zamku

Młodzież KSM-u uczestniczyła w corocznym kolędowaniu na zamku.

Rekolekcje wielkopostne Dubiecko 2018