Kościół Parafialny p.w. św. Marcina z Tours Biskupa

Parafia rzymskokatolicka w Krasiczynie istnieje od 1619 r., kiedy Barbara i Marcin Krasiccy uposażyli ją wsią Hreczpole (obecnie Reczpol) oraz coroczną dotacją 433 zł. Początkowo funkcję kościoła parafialnego spełniała kaplica zamkowa. Istniejący obecnie kościół parafialny , którego budowę rozpoczęto w 1630 r., ukończono dopiero w 1760 r. W 1784 r. wykonano polichromię. W czasie II wojny światowej wnętrze świątyni uległo zniszczeniu. Obok murowana dzwonnica, zapewne z 1760 r.

Opis budynku kościoła:

Murowany, jednonawowy pod blachą, Miejsc siedzących w kościele ok. 150 stojących ok. 200, ale podczas uroczystych Mszy św. mieści więcej, bo rozdawano niejednokrotnie po ok. 800 Komunii św. ).
Wnętrze o wymiarach 30 x 11 m. Posadzka terakotowa, wzorzysta, w prezbiterium marmur, głównie „bolechowice” i „biała Marianna”, chór muzyczny 30 m kw. wsparty na 2 filarach. Dawna polichromia uległa zniszczeniu podczas II wojny. Ołtarz główny z 1954 wykonany wg projektu Stanisława Kochanka z Krosna, w warsztacie F.M. Paśków w Przemyślu, z drewnianą figurą Ukrzyżowanego, wykonaną przez Stanisława Smoczyńskiego z Wojaszówki. Krucyfiks odrestaurowany w r. 2003 przez Małgorzatę Dawidiuk z Przemyśla. 2 ołtarze boczne zabytkowe, XVIII wieczne sprowadzone w r. 1972 z Dubiecka, w każdym po 4 rzeźby i 2 obrazy. Niektóre obrazy autorstwa ks. Mikołaja Tereińskiego. Chrzcielnica rokokowa, drewniana, polichromowana, złocona, ładna snycerka. Najcenniejszy sprzęt zachowany z dawnego wystroju kościoła. Odnowiona i przeniesiona do prezbiterium i wyeksponowana. Przy niej przyjął Chrzest późniejszy metropolita krakowski kard. A.S. Sapieha.
Organy 16 głosowe, pneumatyczne, wykonał w r. 1986 Jan Zych z Warszawy-Wołomina. W 2005 przestrojone i zakonserwowane przez Romualda Greiza. Szafa zabytkowa z XIX w. organów od Bernardynów z Przeworska, przebudowana w r. 1986.Wymaga uzupełnienia. W zakrystii i „skarbcu” kościelnym zabytkowe ornaty oraz nieco naczyń liturgicznych.
Kościół otoczony jest zabytkowym murem, obok dzwonnica wolno stojąca, współ czesna z kościołem o wymiarach 7 x 6,30 m. wysoka ok. 20 m. Wewnątrz 3 dzwony:
1. „Staraniem księdza kanonika Alojzego Kozaczyńskiego RL Krasiczyna przelany w roku 1857 przez Jana Jaroszewskiego Ludwisarza w Lubaczowie” wagi ok. 150 kg.
Dzwon z napisem „ In auribus Tuis Domine Sonet VOX Mea Stwórcę błagam o pokój, Bł. Jan z Dukli rok 1922” – wagi ok. 70 kg. przekazano do Korytnik.
2. Dzwon „Uśmiech Boga – dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła I – 26.08. – 29.09 1978 oraz wyboru Papieżem pierwszego Polaka Jana Pawła II „ wagi 630 kg. Odlany w r. 1978 w ludwisarnii Walerii i Jana Felczyńskich w Przemyślu – Ostrowie,
3. Dzwon „Marcin – z wdzięczności za wiarę narodu staraniem proboszcza ks. St. Barmińskiego ( sic) kosztem parafian krasiczyńskich” wagi 350. Odlany w r. 1978 w ludwisarnii Walerii i Jana Felczyńskich w Przemyślu – Ostrowie. Nadto na wieżyczce kościoła sygnaturki wagi ok. 35 kg.

Krasiczyńskie organy

Przedwojenne krasiczyńskie organy przepadły podczas II Wojny, wywiezione na wschód przez Moskali. W ich miejsce ówczesny proboszcz ks. Jan Kordeczka sprowadził w 1955 od 00 Bernardynów z Przeworska, 14 głosowe organy pochodzące z końca XVIII wieku, zbudowane – prawdopodobnie – przez Jana Śliwińskiego.
W roku 1986, planując budowę nowych, parafia odsprzedała je do Kątów k. Żmigrodu, zachowując jedynie nieme głosy dekoracyjnego prospektu, oraz obudowę.
W ich miejsce znana Firma Tadeusza Zycha z Wołomina koło War-szawy wykonała 16 głosowe organy wg dyspozycji głosów opracowanej ks. Mieczysława Gniadego dyrektora Studium Organistowskiego z Przemyśla. Obudowę zewnętrzną wykonał miejscowy stolarz p. Tadeusz Kochanowicz z Krasiczyna.
W 2005 r. p. Romuald Greiss przeprowadził ich gruntowny remont i strojenie, dodając obudowę mechanizmów, co znacznie poprawiło akustykę.