Kościół pw. Św. Aniołów, o powierzchni 240 m kw. wybudowany 1975, poświęcony w r. 2003, murowany. W 2008 r zostało wymienione pokrycie dachu. Położona została nowa wylewka i ocieplenie stropodachu oraz papa termozgrzewalna 2 warstwy. Wykonano w 2009 r miejsce spotkań dla scholi i ministrantów. W roku 2011 wybudowano nowa dzwonnicę oraz przeprowadzono termoizolacje budynku kościoła oraz zrobiono nową elewację kościoła wraz z wszystkimi obróbkami blacharskimi.

Pierwsza wzmianka o miejscowości w dokumencie Władysława Jagiełły z 1407 r. Do XIX w, istniała parafia greko-katolicka, Przed I Wojną Światową mieszkańcy wioski zamierzali wybudować kościół i cerkiew Wspólnie wypalano cegły we własnej cegielni, które znakowano krzyżami łacińskimi i greckimi. Prace przerwała I wojna. Pomysł zrealizowano dopiero w 1975 budując nowoczesny kościół wg projektu Bolesława Marchwicy z Krakowa.

W 1977 r. zawieszono trzy dzwony, położono posadzkę marmurową, przemyski rzeźbiarz Wiktor Dżochowski Drogę Krzyżową.

Na wieży zespolonej z bryłą kościoła zawi9eszono 3 dzwony:

1. dzwon stary z b. cerkwi wagi ok. 120 kg. ( ton e) ,

2. 290 kg. (ton c) z napisem „Imię moje Maryja – Powołały mnie do
życia szlachetne i ofiarne serca mieszkańców Tarnawiec. Rok 1979”.
Odlany w r. 1979 w ludwisarnii Walerii i Jana Felczyńskich w
Przemyślu – Ostrowie.

3. wagi 104 kg. ( ton g), Z napisem „Imię moje Jan Chrzciciel – Dar
rodziny Foków z Tarnawiec” Odlany w r. 1979 w ludwisarnii Walerii i
Jana Felczyńskich w Przemyślu – Ostrowie.