Kościół pw. Ducha Świętego murowany, ( d. XVIII w. cerkiew, rozbudowana w latach 30. XX w., w 1941 spalona. W latach 1989 i następnych systematycznie remontowana, przystrajana, modernizowana. ) Powierzchnia ok. 100 m. kw, posadzki z płytek terakotowych. strop drewniany, pod blachą, stan dobry. Na dzwonnicy wolnostojącej 3 dzwony odlane w r. 1991 w ludwisarni Walerii i Jana Felczyńskich w Przemyślu – Ostrowie.

Chołowice Pierwsza wzmianka pochodzi z 1436 r. Wieś kiedyś ludna, w 1935r. pod jęła rozbudowę małej cerkiewki z 1867 r. Podczas II wojny pogranicznicy sowieccy urządzili w kopule punkt obserwacyjny, uciekając cerkiew spalili. W latach 1993- 96 cerkiew została odbudowana w pierwotnym kształcie jako „Kościół Pojednania” pw. Ducha Świętego. Jest kościołem filialnym parafii w Krasiczynie. We wnętrzu „Krzyż Pojednania” oraz polichromia obrazująca działalność Ducha Świętego wykonana przez muzułmanina Timura Karima.

Odpust w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Na dzwonnicy wolnostojącej 3 dzwony odlane w r. 1991 w ludwisarnii Walerii i Jana Felczyńskich w Przemyślu – Ostrowie,
1 wagi 70 kg. „ Imię moje Maria. Pamięci mojej matki. Chołowice 1991.
2. „wagi 100 kg. Z napisem” Imię moje Anna. Pamięci żony Anny Szuban. Chołowice 1991”.
3 wagi 220 kg. Z napisem „ Dla upamiętnienia wizyty Jana Pawła II na przemyskiej ziemi. 1.06. 1991”.