Początkowo w roku 1989 „Wieści” z podtytułem „Nieregularne Pismo Gminy Krasiczyn” następnie przez pewien czas naprzemiennie „Pismo Komitetu Obywatelskiego w Krasiczynie” od nr. 6 jako „Wieści Krasiczyńskie”. Po numerze 9 ( 23) z r.1991 przerwa w wydawaniu, wznowione jako „Dodatek Parafialny „ ( numery 23 – 32 ) i wreszcie jako „Tygodnik Parafialny” odbijany początkowo na ksero, następnie w małej poligrafii na plebani w Krasiczynie, w nakładzie od 370 do 550 egzemplarzy.

Wieści Krasiczyńskie

Tygodnik Parafialny

adres: Krasiczyn 50, 37-741 Krasiczyn
diecezja: przemyska
województwo: podkarpackie
częstotliwość: tygodnik
sygnatura: 0346 PR

Kontakt

Joanna Jakubowska
redakcja merytoryczna
jjakubowska@prasaparafialna.pl

Wieści krasiczyńskie – archiwum