Historia dotycząca Krasiczyna

Bibliografia dotycząca krasiczyńskiego Zamku jest bardzo bogata. Natomiast samej miejscowości – uboga, wręcz skromna. Do najważniejszych pozycji można zaliczyć:
Frazik J.T., Z zagadnień rozwoju przestrzennego miasta Krasiczyna, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 1977,
Motylewicz J., Krasiczyn w drugiej połowie XVIII wieku. Zarys wybranych problemów z dziejów miasta, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1985, t. 3,
Fenczak A. S., Herb Krasiczyna, „Wieści Krasiczyńskie” 1991, nr 2, „Wieści Krasiczyńskie” 1997, nr 24. Herb Krasiczyna z czasów lokacji miasteczka,
Tenże „Z przeszłości Krasiczyna (przyczynki do dziejów założeń obronnych oraz rezydencji magnackiej i miasta od około 1520 do 1834 roku, [w:] Kardynał…,
Tenże, Krasiczyn (informator), Przemyśl 1999;
Cykl wydawniczy „Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa”. PWIN Przemyśl kilka tomów
Gomuła S., Zespół ornatów z Krasiczyna i ich dekoracja symboliczna, „Roczniki Humanistyczne” 1981, t. 29, z. 4, (KUL).
Gomulanka S., Dworska pracownia haftów w Krasiczynie hetmanowej Ludwiki Potockiej, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. 42, z. 4, ( KUL).
Bartmiński J., Szczodry wieczór – szczedryj weczir. Kolędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, 1990, t. 1, s. 271-284.
Fenczak A.S. Śliwnica „Szkice z dziejów wsi i parafii” Krasiczyn 2006 ( Praca zawiera wiele wiadomości i Krasiczynie i bogatą bibliografię).
Bartmński St. KRASICZYN w ZIEMI PRZEMYSKIEJ Przewodnik po Przemyślu, Powieci, Krasiczyńskim Zamku, Parku, kościele parafialnym, wioskach i kościołach Gminy, Krasiczyn 2006
Mazuryk Br. Ocalmy od zapomnienia, Obrazki z przedwojennych i wojennych dziejów Krasiczyna, Krasiczyn 2006.
Bibliografia parafii podobnie jak miejscowości nie jest zbyt obfita. Najwięcej materiałów znajduje się w oficjalnych pozycjach wydanych przez Wydawnictwo Archidiecezjalne w Przemyślu, luźne wzmianki w literaturze dotyczącej miejscowości i Zamku.
Różne formy aktywności parafii znajdowały odbicie w publikacjach prasowych – ( Szczegóły „Działalność społeczno religijna Parafii) Przykładowe publikacje na ( płatnych i ogólnodostępnych) stronach internetowych ( linki podajemy).:
Serial :Plebania” którego zamysł zrodził się w parafii, a miejscowy proboszcza jest jego konsultantem zrodził spore zainteresowanie, czego owocem było szereg publikacji, w większości poświęconych też parafii
Fenczak A.S. Śliwnica „Szkice z dziejów wsi i parafii” Krasiczyn 2006 ( Praca zawiera wiele wiadomości i Krasiczynie i bogatą bibliografię).
Bartmński St. KRASICZYN w ZIEMI PRZEMYSKIEJ Przewodnik po Przemyślu, Powiecie, Krasiczyńskim Zamku, Parku, kościele parafialnym, wioskach i kościołach Gminy, Krasiczyn 2006
Mazuryk Br. Ocalmy od zapomnienia, Obrazki z przedwojennych i wojennych dziejów Krasiczyna, Krasiczyn 2006.
S. Gomulanka, Dworska pracownia…, s. 292.
J. Szwic, Tajemnicza historia obrazu ze Śliwnicy, „Życie Przemyskie” 1992, nr. 51, s. 15.
Paweł Smoleński Wielka ulga Reportaż: „Gazeta Wyborcza” z dnia 20.04.2001
Marek A. Koprowski Ze Śliwnicy do Komańczy Reportaż: „Gość Niedzielny”

Oto niektóre linki:

http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2810/kraj03.php
http://www.plebania.pl/wywiady/5lat.html
http://www.plebania.pl/wywiady/plebania.html
http://www.besta.pl/produkcja/plebania/plebania_pl.html
http://film.onet.pl/F,11734,1129521,4,600,artykul.html
http://ww6.tvp.pl/5727,20061025412379.strona
http://www.amg.gda.pl/uczelnia/gazeta/artykul.php?id=727
http://www.promocjazdrowia.pl/nowastrona/tymczas/nagrodykruka.htm

Inne ważniejsze inicjatywy, przynajmniej niektóre- których ślad pozostał w internecie:
http://www.kirkuty.xip.pl/krasiczyn.htm ( odnowienie cmentarza żydowskiego)
http://www.molotow.republika.pl/judaica_krasiczyn.htm
http://www.przemysl24.pl/aktualnosci/poswiecenia-krzyza-nad-sanem.html
http://pressmedia.com.pl/2001/2001.06.20/b.htm

Oto przykładowe najważniejsze pozycje:
M. Zlat, Zamek w Krasiczynie, „Studia renesansowe” 1963, t. 3, s. 5-149.
Wolski, K.Krasiczyn, Rys dziejów zamku i latyfundium krasiczyńskiego „Rocznik Przemyski” 1962, t. 9, z. 2,
J.T. Frazik Sgraffita zamku w Krasiczynie , „Biuletyn Historii Sztuki” 1957, s. 100-101.
Praca zbiorowa Zamek w Krasiczynie, Przemyśl 1971, („Biblioteka Przemyska” t. 5) s. 9-34.
Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, red. S. Stępień, Przemyśl 1995
S. Kieniewicz, Środowisko rodzinne Adama Stefana Sapiehy, [w:] Księga Sapieżyńska, red. J. Wolny, R. Zawadzki, t. 1, Kraków 1982,
A. Fenczak, Julian Antoni Łukaszkiewicz i jego działalność w dziedzinie archiwalnej (ze szczególnym uwzględnieniem pracy w archiwum Sapiehów w Krasiczynie), „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1987, t. 4, s. 109-125;
tenże, Krasiczyn – nowe gniazdo rodowe kodeńskiej linii książąt Sapiehów w latach 1835-1903, [w:] Kardynał
B. Szybka, Z dziejów biblioteki Sapiehów w Krasiczynie, [w:] Kardynał…..