ZALESIE – od września 2011 r. – kościół rektoratu: Tarnawce, Zalesie, Dybawka

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowano w latach 1985 –1992. Kościół nowy, stan dobry, wyposażony. Posiada cześć mieszkalną niewykończoną. Wykonano w 2011 roku naprawę dachu oraz ogrodzenie kościoła i pomalowano prezbiterium po zaciekach.