Drodzy Siostry i Bracia!

Z okazji rozpoczynających się Świąt Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa pragniemy życzyć Wam błogosławieństwa Bożego i obfitości nadprzyrodzonych darów, zdrowia i pokoju w sercu, który jako pierwszy z darów przynosi swoim uczniom Jezus Zmartwychwstały.

Życzymy, aby ten czas, w którym Chrystus pokonuje śmierć, sprawił w Was łaskę budzenia się do pełniejszego życia, do miłowania na nowo, do spokojnego i ufnego spoglądania ku dniom, które nadejdą.

 

Ks. Proboszcz Sławomir Nowak

Ks. Prałat Stanisław Bartmiński

Ks. Wikariusz Mariusz Fal

Kl. Mateusz Sura