Tydzień po pierwszej Komunii Świętej (14 maja) dwanaścioro dzieci z klasy IV przeżywało swoją pierwszą rocznicę Komunii Świętej. Celem tej uroczystości było uświadomienie dzieciom jak wielki dar przyjęły do swoich serc i wzbudzenie w nich na nowo pragnienia i tęsknoty za Eucharystią.